Acumuladors Dinàmics

Acumuladors Dinàmics

Els acumuladors dinàmics de DUCASA proporcionen una gran retenció de calor, i són ideals per a les zones de major ús.

 

La seva gran capacitat de regulació proporciona un elevat nivell de confort, com també un important estalvi de consum:

 • Màxima retenció de calor. La capacitat de retenció és més gran del 50%; per tant, es tracta d'un acumulador de calor de categoria 3 (la més alta segons EN-60531).
 • Ventilador silenciós. Ventilador radial de gran eficiència, estabilitat de cabal i mínim nivell sonor, només 31 dB (A).
 • Màxima puresa de l'aire interior. Efectiu sistema de filtració de l'aire, que proporciona puresa ambiental a l'habitatge.
 • Muntatge fàcil.
 • Cessió immediata de calor, fins i tot amb el nucli fred.
 • Circuits de càrrega de 14 hores o doble circuit (8 hores).
 • Possibilitat d'un sistema d'acumulació intel·ligent.

 

> Calefacció · Llar · Acumuladors de calor

Màxima eficiència. Mínim consum. Estalvi energètic.

L'ús d'un sistema intel·ligent en un habitatge equipat de calefacció per acumuladors DUCASA té els següents avantatges:

 • Òptima càrrega dels acumuladors, no hi ha pèrdues per excés d'energia emmagatzemada.
 • Estalvi energètic per al màxim confort
 • Perfecte regulació del sistema amb aprofitament màxim de la descàrrega
 • Regulació centralitzada de l'habitatge, sense ajustaments posteriors
 • Possibilitat d'integració en un sistema de telegestió a distància

Els acumuladors dinàmics de calor DUCASA estan equipats amb un dispositiu de control de càrrega residual, que permet carregar només la quantitat necessària, per assegurar el consum mínim necessari. Per exemple, si la central de càrrega ordena al sistema un 60% de càrrega i un dels acumuladors tenen un 20% de residual, únicament carregarà el 40% necessari.

La central de càrrega automàtica regula i controla la càrrega òptima dels acumuladors, en funció de la temperatura exterior rebuda mitjançant una sonda elèctrica.

 • Característiques
  - Comandaments de control retràctils
  - Filtre d'entrada d'aire
  - Separador de paret integrat i seguretat tèrmica addicional
 • Components
  -Nucli refractari de Feolita d'alta capacitat
  - Aïllaments tèrmics d'alta paciència
  - Resistències calefactores blindades de cromo-níquel
  - Ventilador radial de baix nivell sonor, només 31 dB
  - Pintura epoxi, resistent a la calor, inalterable fins a temperatures de 300ºC.