Acumuladors Estàtics

Acumulador de calor estàtica

Els acumuladors dinàmics de DUCASA proporcionen una bona retenció de calor, i són ideats per a les zones de pas o d'ús menor.

Les noves gammes d'acumuladors estàtics de DUCASA ofereixen nous avantatges:

  • Facilitat i rapidesa de muntatge
  • Aïllaments òptims d'última generació
  • Millors prestacions, distribució de la calor uniforme
  • Comandaments discrets sota tapa

Hi ha dues gammes d'acumuladors estàtics: manuals i automàtics.

Manuals: 
Equipats amb un termòstat de càrrega de sensor simple. És l'usuari qui decideix el nivell de càrrega segons les seves necessitats i època hivernal.

Automàtics: 
Equipats amb un termòstat de càrrega de doble sensor. L'usuari decideix la càrrega màxima i el doble sensor executa la càrrega en funció de la temperatura exterior. Proporcionen un nivell de confort i estalvi energètic més elevat.

> Calefacció · Llar · Acumuladors de calor

  • Característiques

                        - Color blanc brillant: AL 9010
                        - Panell posterior i suport color gris grafit RA 7024
                        - Comandaments de control protegits per tapa abatible

  • Components

                        - Nucli refractari de Feolita, de major retenció de la calor.
                        - Tecnologia exclusiva d'acoblaments en només 3 peces, per a un efecte estètic més suau i harmoniós:

                                               -Sense cargols a la vista
                                               -Panell frontal d'una sola peça amb reixeta integrada 
                                               -Subjecció a la paret oculta
                                               -Resistències calefactores d'alta qualitat (INCOLOY)

                        - Aïllaments tèrmics d'alta tecnologia , exempts de CFC, i incombustibles

                                               -Microtherm G a la part anterior i posterior del nucli
                                               -Llana mineral de roca en els laterals i part posterior  del nucli
                                               - Aïllament reforçat a la base de les resistències,  per evitar altes temperatures en el sòcol de l'aparell
                                               - Pintura epoxi, resistent a la calor, inalterable fins a temperatures de 300 ºC