Centraleta 3G Wifi

Centraleta 3G WiFi

El sistema de calefacción3G Wifi consta de 3 components essencials: la centraleta de comunicacions Center, el medidor de consum i el panell de comandaments CC 3G Wifi inclòs amb els emissors de la sèrie iEM 3G Wifi.
Tota la potència de funcionalitats del sistema es totalment accessible des de qualsevol dispositu amb accès a Internet (PC, tablet, smartphone,...)
La centraleta actua com un autèntic cervell del sistema amb dues funcions principals:
· Enllaç de comunicacions entre els dispositius mòbils i els  emissors tèrmics, per a controlar de forma integral tots els emissors de la vivenda de forma remota i preparada per a rebre actualitzacions de software de forma automatitzada.
· Centre de control i gestió dels emissors, per a gestionar de forma òptima el consum mitjançant l'ús de diferents funcionalitats accessibles a l'usuari des de menús fàciles i intuitius.


MENÚ DE CONTROL FÀCIL I INTUITIU
L'accés a la informació, control i ajust dels emissors iEM 3G Wifi es fàcil i intuitiu.
Només cal accedir a l'aplicació del dispositiu mòbil connectat a Internet i activar l'aplicació per a governar-los. A travès de diferents pantalles l'usuari pot disfrutar de totes les funcionalitats exteses.

 

> Kits Control 3G Wifi