Kit Termosifó

Kit Termosifó 150 / 200 / 300

Equip compacte termosifó per a la producció d'aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.

 

Característiques destacades:

Sistema termosifó de circuit tancat

  • Captador amb tractament selectiu amb superfície de 2 m2
  • Acumulador de doble capa envoltant amb exterior en acer galvanitzat
  • Volum acumulació de 150, 200 o 300 litres, segons el model escollit
  • Protecció catòdica mitjançant ànode de magnesi
  • Inclou tots els accessoris necessaris per a la instal·lació ( suports, canonada Inox amb aïllament tèrmic, vàlvules de seguretat, vas expansió solar i líquid solar).

> Aigua Calenta Sanitària