Sèrie Avant-A

Emissors tèrmics Sèrie Avant-A

Emissors tèrmics amb cos d'alumini fos a pressió i fluid caloportador en el seu interior, amb altes propietats termodinàmiques.

  • Amb termòstat d'ambient analògic de tensió de vapor, regulable de 6 a 30 ºC.
  • Se subministren amb cable i suport de fixació a paret amb sistema Quick System.

 

> Calefacció · Llar · Emissors Tèrmics

  • Termòstat d'ambient analògic de tensió de vapor de màxima precisió, regulable de 6 a 30 ºC.
  • Protecció contra sobre escalfament, controlat per dispositiu automàtic de màxima precisió.
  • Posició antigel.
  • Comandaments elevats en el lateral dret, de fàcil accés.
  • Interruptor ON/OFF de funcionament.
  • Cable d'alimentació de 1.450 mm.