Avís legal

Informació General a efectes de l’artícle 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic:

Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació: DUCASA CLIMA, S.A.
Domicili social: Veneçuela, 33. 08019 Barcelona.
Dades d’inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona: Tomo 37.793, Foli 9, Full B-84707.
Codi d’Identificació Fiscal nombre: A-08299588
Adreça de correu electrònic: info@ducasa.com
Telèfon: 93 247 86 30

Aquest lloc web ha estat creat per DUCASA CLIMA, S.A., d’ara en endavant "DUCASA", amb caràcter informatiu i per al seu ús personal.

El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions

 

Termes i Condicions

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclusos en aquesta web no estant pensats, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on el seus continguts no estiguin autoritzats. Únicament es troben compreses en aquest lloc web aquelles pàgines que figuren dins del mapa de la pàgina.

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. DUCASA nos es fa responsable d’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’Usuari en el seu accés al lloc web, allotjat sota la URL www.ducasa.com i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix. DUCASA no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o què es puguin produir, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes què incorpora.

DUCASA es reserva la facultar de modificar unilateralment les condicions i termes de l’ús d’aquest lloc web. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions d’ús es producirà en el moment de la seva publicació en aquest lloc web. L’accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre DUCASA i l’usuari.

 

Actualització i Modificació de la informació

DUCASA realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc web. DUCASA no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que es poguessin derivar dels errors en els continguts què poguessin aparèixer en aquest lloc web, proporcionats per a tercers. L’usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts, enllaços inclusos en aquest lloc web titularitat de DUCASA.

La informació què apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. DUCASA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar, en qualsevol moment i sense avís previ, la informació d’aquest lloc web, així com la seva configuració i presentació, podent restringir l’accés al mateix.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest lloc web. En canvi, DUCASA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

DUCASA no es responsabilitza en cap cas d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclusos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links) directe o indirectament, a través d’aquest lloc web. La presència de links en el lloc web de DUCASA, excepte en cas de manifestació expressa del contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggerència, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre DUCASA i els particulars o empreses titulars dels llocs web als que es pugui accedir mitjançant

 

Navegació, Accés i Seguretat

L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i ternes d’ús contingudes en ella. DUCASA realitza els màxims esforços per a què la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin produir durant la mateixa.

DUCASA no es responsabilitza ni garanteix què l’accés a aquest llo web sigui ininterromput o què estigui lliure d’error. Aquest lloc web ha estat dissenyat per a suportat els navegadors més habituals. DUCASA no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol MENA, que poguessin ocasionar als usuaris per a l’utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als què ha estat dissenyat aquest lloc web.

Tampoc es responsabilitza o garanteix què el contingut o software al què pot accedir a través d’aquest lloc web, està lliure d’error o causi cap dany. En cap cas DUCASA serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol mena que sugeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloint-se, però no limitant-se, als ocasionats en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

DUCASA no es fa responsable dels danys que poguessin succeir als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web.

DUCASA no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per a terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java, i els programes Active X), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic

 

Propietat Intelectual i Industrial

Aquest lloc web i els continguts què té es troben protegits per les lleis de la Propietat Intelectual. No podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cesio o transformació. L’accés a aquest lloc web no dóna als usuaris dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intelectual dels continguts què té aquest lloc web.

El contingut d’aquest lloc web pot ser descarregat al terminar de l’usuari (download), sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap finalitat comercial; per tant, no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o fer ús del contingut d’aquest lloc web amb finalitats públiques i comercials.

El nom comercial, les marques, logo, productes i serveis què conté aquest lloc web es troben protegits per la llei. DUCASA es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intelectual o industrial.

 

Protecció de Dades

La visita d’aquest lloc web no implica què l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix. En el cas què l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LDPD). Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels quals és responsable DUCASA, on seran conservats per DUCASA de conformitat amb el què està establert en la LOPD.

Els usuaris que faciliten dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades a fitxers, que continguin dades de caràcter personal, del què és responsable DUCASA, així com del tractament informatitzat o no de les mateixes amb la finalitat què puguin ser utilitzats per DUCASA , amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa i estadística i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a DUCASA per a l’extracció, enmagatzement de dades i estudis de marketing a l’objecte d’adequar les seves ofertes al perfil particular. DUCASA podrà conservar les seves dades un cop finalitzada tota la relació amb l’usuari per a complir obligacions legals.

Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament poden exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel.lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquest drets podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit a info@ducasa.com

En el moment de procedir a la recollida de dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatòries impedirà la prestació del servei sol.licitat. Tanmateix podran facilitar-se de manera voluntària amb l’objectiu què es puguin presentar de manera més òptima els serveis ofertats.

En el cas què els usuaris d’aquest lloc web haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per a accedir a alguns serveis ofertats podran manifestar què no desitgen rebre cap tipus de comunicació què DUCASA pogués enviar-los, sempre què no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la què es va sol.licitar el servei. DUCASA posarà a disposició dels usuaris que s’haguessin inscrit en alguna MENA de llista de correu dins d’aquest lloc web els mecanismes adients per a donar-se de baixa de la mateixa.

El lloc web www.ducasa.com pot utilitzar cookies. Les cookies què es queden enmagatzemandes en l’ordinador de l’usuari són petits arxius què no proporciones informació ni sobre el nom de l’usuari, ni sobre qualsevol dada seva de caràcter personal. Les cookies no poden llegir dades de l’ordinador no llegir les cookies què ja existien en l’ordinador. Les cookies només identifiquen dades amb data, adreça IP de l’usuari, pàgines visitades o la durada de la visita. És necessari què el servidor conegui les dades per a poder comunicar-li i enviar-li la petició realitzada i què mitjançant el navegador es pugui veure en la pantalla. L’única manera de què la informació privada de l’usuari formi part de l’arxiu cookie és què l’usuari dóni personalment aquesta informació al servidor. Es pot configurar el navegador de manera què avisi en la pantalla si l’ordinador va a rebre una cookie. L’usuari por configura el seu ordenador de manera què no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web de DUCASA.

 

Jurisdicció i Legislació Aplicable

Els termes i condicions què regeixen aquest lloc web i totes les relacions què poguessin derivar-se es trobes salvaguardades per a la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia què es pogués derivar de l’accés o la utilització d’aquest lloc web es sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels tribunals de Barcelona (Espanya).