Accessoris

Accessoris de regulació i control per a acumuladors dinàmics 

Regulen la temperatura de cada estança, i proporcionen a més un estalvi econòmic considerable, ja que estan pensats per aconseguir el nivell òptim de calefacció en cada moment.

Centrals de càrrega, termòstats i cronotermòstats, són el complement ideal per a la calefacció per acumulació.

La central de càrrega automàtica regula i controla la càrrega òptima dels acumuladors, en funció de la temperatura exterior rebuda mitjançant una sonda electrònica. El processador de la central assegura en cada moment la millor càrrega, fins i tot tenint en compte la variació de temperatura externa dia-nit.

Els acumuladors dinàmics de DUCASA estan equipats amb un dispositiu de control de càrrega residual, i la seva funció és informar la central de càrrega de l'energia residual a l'interior de l'aparell. D'aquesta manera, per exemple, si la central de carrega ordena al sistema un 60% de càrrega i un dels acumuladors tenen un 20% residual, únicament carregarà el 40% necessari.

Així s'assegura la càrrega exacta amb el mínim consum necessari.

 

> Calefacció · Llar · Acumuladors de calor