Acumuladors de calor

 

Són els sistemes de calefacció elèctrics que permeten obtenir millor un nivell de confort estable i continu durant les 24 hores del dia. 

Són la solució ideal per a l'habitatge habitual, hotels, cases de turisme rural, residències de la tercera edat, escoles o despatxos amb espais oberts.

Què són els acumuladors de calor?

Són aparells que transformen energia elèctrica en energia tèrmica a sota preu. Estan concebuts per consumir energia elèctrica durant els períodes de tarifa reduïda (tarifa de discriminació horària TDH), transformar-la en calor i emmagatzemar-la a l'interior, per anar cedint-la gradualment a l'ambient, a mesura que les necessitats de calefacció ho requereixen.

Avantatges de la calefacció per acumuladors de DUCASA:

 

  • No produeixen pèrdues de calor, ja que només carreguen l'energia òptima necessària i no es produeixen pèrdues per excés d'energia emmagatzemada.
  • Estalvi energètic per al màxim confort, programant la càrrega en els horaris amb tarifes reduïdes podràs assegurar un estalvi d'entre el 50% i el 60%.
  • Regulació centralitzada, sense ajustaments posteriors.
  • Opció d'Integració en un sistema de gestió remota.
  • Disseny compacte, fàcil d'integrar en la decoració, de simple maneig i sota manteniment.

 

ACUMULADORS DE CALOR

Acumuladors Dinàmics

Per a zones d'habitatge de dia, on passem més temps.

Acumuladors Estàtics

Ideals per a les estances de pas o en les que hi passem poques hores com els dormitoris, rebedors, distribuïdors, banys, etc. Poden ser manuals i automàtics.

Accessoris

Centrals de càrrega, termòstats i cronotermòstat, per aprofitar al màxim els avantatges de la calefacció per acumulació.