Llar

 

Una solució per a cada necessitat .
Perquè no hi ha un sistema únic de calefacció sinó un sistema de calefacció que s'ajusta a cada necessitat. Solucions integrals dissenyades per proporcionar el màxim confort amb el mínim consum energètic.

LLAR

Emissors tèrmics

Controla la temperatura de cada estança i en l'horari que desitgis.

Acumuladors de calor

Aconsegueix el confort estable durant les 24 h al dia.

Convectors Murals

La solució de calefacció per a estances i habitatges d'ús esporàdic o suport a altres sistemes.

Sèrie iEM Analog

Emissors tèrmics amb altes propietats termodinàmiques i control de comandament manual extraïble.

Sèrie iEM 3G Wifi

Emissors tèrmics amb electrònica integrada per funcionar amb els Kits Control 3G Wifi.

Sèrie AVANT-A LC

Emissors tèrmics amb altes propietats termodinàmiques i termòstat d'ambient. Sèrie Econòmica

Sèrie Avant-A

Emissors tèrmics amb cos d'alumini, altes propietats termodinàmiques i termòstat d'ambient.

Sèrie Avant-DGP-E LC

Emissors tèrmics amb altes propietats termodinàmiques, i termòstat digital i programable. Sèrie Econòmica

Sèrie Avant-ECO PRO

Emissors tèrmics amb fluid caloportador d'altes propietats termodinàmiques i termòstat digital programable.

Serie DP-ba

Emissors de 350 mm. d'alt, per a posicions sota finestra.

Sèrie Vitro 3G Wifi

Emissors tèrmics secs de cristall securitzat, i Tecnologia Touch Control.

Sèrie Thin Mineral 3G Wifi

Emissors tèrmics secs digitals i programables, i amb frontal porcelànica.

Steal 3G Wifi

Emissor tèrmic sec. Incorpora un nucli refractari per millorar la inèrcia tèrmica. Termòstat digital, programable i amb connexió opcional al sistema 3G Wifi.

Acumuladors Dinàmics

Per a zones d'habitatge de dia, on passem més temps.

Acumuladors Estàtics

Ideals per a les estances de pas o en les que hi passem poques hores com els dormitoris, rebedors, distribuïdors, banys, etc. Poden ser manuals i automàtics.

Sèrie Avant Stone

Emissors tèrmics amb nucli refractari