Terra Radiant Elèctric

 

El terra radiant elèctric és un tipus de calefacció que s'instal·la sota el paviment, i el seu funcionament està controlat per un termòstat o sistema intel·ligent. Proporciona una sensació única de confort, ja que distribueix la calor de forma uniforme i a baixa temperatura. A més, evita que es generen punts calents amb desperdici de calor, permetent estalviar energia.

Obra nova

Gamma de cables Ducasa per a tot tipus de terres. Requereix una alçada mínima de terra disponible de 5 cm. Sistema amb major inèrcia, i major estalvi energètic.

Reformes

Nova gamma de malles aptes per a tot tipus de terres. Solució econòmica per a instal·lacions amb poca alçada disponible de terra. No requereix obres de cap classe.

Exterior

Cable dissenyat per a sistemes antigel amb protecció IP67 per treballar submergit.Eficiència energètica: un sistema sense salts de potència
Amb el sistema de terra radiant s'estalvia fins a un 20% davant dels sistemes tradicionals, ja que permet la transmissió a baixa temperatura i distribueix calor uniforme en cada estança.

Màxim confort: confort intel·ligent del consum
El terra radiant Ducasa està controlat per un termòstat o sistema intel•ligent per obtenir el major confort amb el mínim consum.

Calor intel·ligent

La calor puja per tota la superfície, de forma uniforme i a baixa temperatura, sense corrents d'aire.
· Permet estalviar del 20% respecte a altres sistemes de calefacció elèctrica.
· Es pot col·locar en qualsevol tipus de terra.
· Cada estança pot tenir una temperatura diferent
· Ràpid de muntar i sense manteniment
· Invisible i silenciós